شرکت سورفین

شرکت آرایشی و بهداشتی سورفین دارای کادر مجرب و ماشین آلات مدرن بوده است و در آزمایشگاه های کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه خود , سعی به اجرای دقیق ضوابط مورد نظر سازمان های کنترل کننده مانند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نموده است.